Menu Content/Inhalt
ŠUMSKI GENETIČKI RESURSI U MEĐUNARODNIM PROCESIMA I ZAKONSKOJ REGULATIVI
Autor Jelena Milovanović, Mirjana Šijačić-Nikolić, Marina Nonić, Uroš Radojević   

ŠUMSKI GENETIČKI RESURSI U MEĐUNARODNIM PROCESIMA I ZAKONSKOJ REGULATIVI

Jelena Milovanović
Mirjana Šijačić-Nikolić
Marina Nonić
Uroš Radojević

       Izvod: Cilj rada jeste sintezni pregled najznačajnijih međunarodnih inicijativa i usvojenih dokumenata, koji se odnose na konzervaciju šumskih genetičkih resursa i utvrđivanje stepena neophodnosti revizije istih i pokretanja novih procesa na nacionalnom nivou, sa svrhom boljeg integrisanja konzervacije genetičkih resursa u sisteme redovnog gazdovanja šumskim ekosistemima. Prepoznavanje pojma i problema konzervacije šumskih genetičkih resursa u okviru strateških dokumenata, koji imaju za cilj da ukažu na poželjne pravce razvoja u oblasti održivog upravljanja šumama, ukazuje na postojanje namere i želje društva za prevencijom negativnih uticaja, ali i na nedovoljnu posvećenost ovoj kategoriji prirodnih vrednosti i kapitala.
          Ključne reči: šumski genetički resursi, međunarodni procesi, zakonska regulativa

 

 
< Prethodno   Sledeće >