Menu Content/Inhalt
VALORIZACIJA OPŠTEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA U ODNOSU NA POREKLO I NAMENU ŠUMA
Autor Branislav Šarčević   

VALORIZACIJA OPŠTEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA U ODNOSU NA POREKLO I NAMENU ŠUMA

Branislav Šarčević

       Izvod: U ovom radu je prezentovan metod valorizacije opštekorisnih funkcija šuma(OKFŠ) u odnosu na poreklo i namenu šume. Opštekorisne funkcije šuma, koje realno mogu imati i veću vrednost od vrednosti šumskog zemljišta i šuma, posmatrajući samu definiciju OKFŠ teško se mogu tačno izračunati. Vrednost OKFŠ šuma možemo valorizovati samo u odnosu na vrednost šumskih proizvoda i šumskog zemljišta. Cilj ovog rada je određivanje parametara za valorizaciju opštekorisnih funkcija šume u odnosu na poreklo i namenu šume, korišćenjem višekriterijumske analize i skalarnog metoda ocenjivanja. Opštekorisne funkcije šuma, namena šume i poreklo šume nalaze se u interaktivnoj vezi.
          Ključne reči: poreklo šume, namena šume, opštekorisne funkcije šuma

 

 
< Prethodno   Sledeće >