Menu Content/Inhalt
ULOGA I ZNAČAJ PATOGENIH GLJIVA U SUŠENJU BUKVE U SRBIJI
Autor Dragan Karadžić   

ULOGA I ZNAČAJ PATOGENIH GLJIVA U SUŠENJU BUKVE U SRBIJI

Dragan Karadžić

       Izvod: Cilj ovih istraživanja je da se prikažu najznačajnije parazitske gljive koje direkno utiču na proces propadanja i sušenja stabala bukve. Ukupno je konstatovano 37 vrsta, od kojih najveći značaj imaju Apiognomonia errabunda, Fomes fomentarius, Ganoderma applanatum, Hypoxylon deustum, Nectria coccinea, N. ditissima, N. galligena, Pholiota adiposa, Phytophthora cactorum, Polyporus squamosus i Trametes gibbosa. Posebno velike štete prouzrokuju Nectra vrste. Parazitna gljiva Nectria coccinea zajedno sa insektom Cryptococcus fagisuga izaziva bolest poznatu pod nazivom „bolest kore bukve”. U Srbiji epidemija bolesti kore bukve za sada je prisutna na području ŠU „Paraćin“ i na Majdanpečkoj Domeni (rezervat „Felješana“), a endemično se bolest javlja na području NP „Fruška Gora“, NP „Đerdap“, na Goču i na više lokaliteta u sastojinama bukve na području Kučeva. Prve epiksilne gljive koje se javljaju na stablima posle zaraze od Nectria coccinea su Fomes fomentarius, Trametes gibbosa i ređe Bjerkandera adusta.
          Ključne reči: bukva, parazitne gljive, Nectria vrste

 

 
< Prethodno   Sledeće >