Menu Content/Inhalt
PRILOG POZNAVANJU NEKIH FAKTORA KOJI UTIČU NA EFEKTIVNOST JAJNIH PARAZITOIDA GUBARA
Autor Slobodan Milanović, Ljubodrag Mihajlović   

PRILOG POZNAVANJU NEKIH FAKTORA KOJI UTIČU NA EFEKTIVNOST JAJNIH PARAZITOIDA GUBARA

Slobodan Milanović
Ljubodrag Mihajlović

       Izvod: U radu je analiziran efekat veličine legala na efektivnost jajnih parazitoida gubara. Ispitivana je i parazitiranost legala po slojevima kako bi se sagledao efekat dužine legalice na efektivnost jajnih parazitoida. Ukupno je pregledano 40 legala koja su razvrstana prema broju položenih jaja u tri kategorije (mala, srednja i velika). Parazitiranost malih legala varira od 25,5 % do 54,3 %. Parazitiranost srednjih legala varira od 9,4 % do 3,9 %. Najmanje procenate parazitiranosti nalazimo kod legla debljine 6 mm (10,9 %) a najveće kod legla debljine 1 mm (54,9 %). Najmanje prosečne vrednosti procenata parazitiranosti nalazimo u trećem sloju 9,9 %, a najveće u prvom 44,9 %. Dužina legalice vrste A. disparis varira od 0,594 do 0,792 mm dok kod vrste O. kuwanae varira od 0,356 do 0,594 mm.
          Ključne reči: gubar, jajni parazitoidi, O. kuvanae, A. disparis, efektivnost

 

 
< Prethodno   Sledeće >