Menu Content/Inhalt
MORFOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE LISTOVA RAZLIČITIH KULTIVARA EVROPSKE I MEZIJSKE BUKVE
Autor Marina Nonić, Radmila Knežević, Mirjana Šijačić-Nikolić   

MORFOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE LISTOVA RAZLIČITIH KULTIVARA EVROPSKE BUKVE (Fagus sylvatica L.) I MEZIJSKE BUKVE (Fagus moesiaca(Domin, Maly) Czeczott.)

Marina Nonić
Radmila Knežević
Mirjana Šijačić-Nikolić

       Izvod: U radu su prikazani rezultati analize morfometrijskih karakteristika listova tri ukrasna kultivara evropske bukve na području grada Beograda: Fagus sylvatica 'Purpurea', Fagus sylvatica 'Tricolor', Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor', kao i jednog stabla mezijske bukve Fagus moesiaca (Domin, Maly) Czeczott. Ukupno je izdvojeno 10 stabala sa 4 različita lokaliteta. Sa svakog stabla je sakupljeno po 100 listova, ukupno je mereno 7 morfometrijskih karakteristika. Dobijeni podaci su obrađeni pomoću programa „Statistica 6.0“, pri čemu je urađena deskriptivna statistika, analiza varijanse (ANOVA) i LSD test (Fisher's least significant difference test). Rezultati analize su pokazali da su dobijene razlike između srednjih vrednosti analiziranih svojstava statistički značajne. Ova istraživanja predstavljaju osnov za upoznavanje adaptivne varijabilnosti na nivou selekcionisanih genotipova u cilju daljeg oplemenjivanja vrste na dekorativna svojstva.
          Ključne reči: evropska bukva, mezijska bukva, kultivari, morfometrijske karakteristike listova, varijabilnost, oplemenjivanje

 

 
< Prethodno   Sledeće >