Menu Content/Inhalt
RAČUNANJE ODŠTETNOG KOEFICIJENTA I VALORIZACIJA DENDROFONDA U PARKU, PARK-ŠUMI ILI DRVOREDU
Autor Dragana Grujić Šarčević, Branislav Šarčević   

RAČUNANJE ODŠTETNOG KOEFICIJENTA I VALORIZACIJA DENDROFONDA U PARKU, PARK-ŠUMI ILI DRVOREDU

Dragana Grujić Šarčević
Branislav Šarčević

       Izvod: Urbanizacija i ekonomska kriza generišu prateće pojave, koje indirektno i direktno ugrožavaju pojedine ambijentalne vrednosti i prirodu u celini. Zato je urađen model za valorizaciju dendrofonda koji koristi više ulaznih parametara bitnih za formiranje ocene stabla, grupe stabala i određivanje konačne vrednosti. Kod formulisanja ovoga modela pošlo se od iskustva stečenog snimanjem stanja preko 3200 bio-jedinki kod 105 dendro vrsta.
          Ključne reči: valorizacija dendrofonda, procena vrednosti stabla

 

 
< Prethodno   Sledeće >