Menu Content/Inhalt
INSTITUCIJE I NJIHOVE NADLEŽNOSTI U ODNOSU NA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA U ŠUMARSTVU U ODABRANIM ..
Autor Nenad Ranković, Dragan Nonić, Jelena Nedeljković   

INSTITUCIJE I NJIHOVE NADLEŽNOSTI U ODNOSU NA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA U ŠUMARSTVU U ODABRANIM ZEMLJAMA EVROPE I SRBIJI

Nenad Ranković
Dragan Nonić
Jelena Nedeljković

       Izvod: Mala i srednja preduzeća (MSP) imaju značajnu ulogu u razvoju svake države, naročito u zemljama koje se nalaze u procesu tranzicije. Političke i ekonomske reforme, koje su se u Srbiji dogodile poslednjih decenija, uticale su i na sektor šumarstva. Neke od najznačajnijih promena se tiču formiranja i razvoja šumarstva privatnog sektora, pre svega MSP u šumarstvu. Iz toga proističe potreba da se analiziraju nadležnosti institucija koje se odnose na MSP u šumarstvu u Srbiji i odabranim zemljama Zapadnog Balkana i EU. Osnovni cilj istraživanja bilo je utvrđivanje sličnosti i razlika u strukturi i nadležnostima državnih institucija i drugih organizacija, koje se bave problemima preduzetništva u oblasti šumarstva. Svrha istraživanja je utvrđivanje najpogodnijeg oblika institucionalnog organizovanja i definisanje nadležnosti vezanih za unapređenje statusa MSP u sektoru šumarstva u Srbiji. Istraživanjem je utvrđeno da, kada su u pitanju MSP u šumarstvu, u svim analiziranim državama dolazi do određenih preklapanja nadležnosti institucija koje se bave MSP. Pri tome stručne šumarske institucije u većini slučajeva nemaju veću ulogu u pružanju podrške razvoju MSP. Skoro sve nadležnosti su prepuštene drugim javnim institucijama, pa je to i jedan od razloga zbog koga MSP u šumarstvu ne mogu da ostvare svoju razvojnu ulogu. Na bazi sprovedene analize, dat je predlog za formiranje stručnog tela nadležnog za MSP u šumarstvu Srbije.
          Ključne reči: institucije, nadležnosti, mala i srednja preduzeća, šumarstvo

 

 
< Prethodno   Sledeće >