Menu Content/Inhalt
UTICAJ SKLOPA SASTOJINE NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE DVOGODIŠNJEG PODMLATKA BUKVE(Fagus sylvatica
Autor Srđan Keren, Rodoljub Oljača, Zoran Govedar   

UTICAJ SKLOPA SASTOJINE NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE DVOGODIŠNJEG PODMLATKA BUKVE (Fagus sylvatica L.) NA PODRUČJU PJ „CRNI VRH“ - ŠG BANJA LUKA

Srđan Keren
Rodoljub Oljača
Zoran Govedar

       Izvod: U Republici Srpskoj bukva je najrasprostranjenija vrsta među šumskim drvećem. Zauzima gotovo polovinu šumom obrasle površine, te čini preko 40% drvne zapremine našeg drvnog fonda. Upravo zbog izuzetnog značaja bukve za naše podneblje u radu je proučavana varijabilnost visine podmlatka bukve i morfometrijske karakteristike njegovog lišća u različitim uslovima osvjetljenosti. Različiti mikroklimatski uslovi na relativno malim rastojanjima utiču na visinu bukovog podmlatka, te i na morfometriju njegovog lišća. Istraživanje je provedeno u bukovoj sastojini u okviru ŠPP „Donjevrbasko“ u zapadnom dijelu Republike Srpske. Analizom varijanse je utvrđeno da u uslovima nepotpunog sklopa, u pogledu posmatranih karakteristika (visina podmlatka, površina lista, broj listova i suva masa lista), između pojedinih (pod)grupa podmlatka nema statistički značajnih razlika. Isti zaključak dobijen je i kod testiranja (pod)grupa u uslovima potpunog sklopa. Međutim, s druge strane naknadnom primjenom t-testa utvrđene su statistički značajne razlike u pogledu svih posmatranih karakteristika između cijelih grupa podmlatka u uslovima nepotpunog i potpunog sklopa.
          Ključne reči: podmladak bukve, visina podmlatka, morfometrija lišća

 

 
< Prethodno   Sledeće >