Menu Content/Inhalt
Skupština

 

     Skupština je najvažniji organ Udruženja i čine je izabrani predstavnici
podružnica. Skupština vrši sledeće poslove:
 - proglašava Statut,
 - donosi Pravilnik o organizaciji i radu sekcije Udruženja,
 - donosi Pravilnik o odgovornosti članova,
 - donosi Pravilnik o priznanjima,
 - raspisuje izbore organa u Udruženju i podružnicama,
 - vrši izbor Upravnog odbora, Nadzornog odbora i predsednika Udruženja, koji je istovremeno i predsednik Skupštine,
 - donosi planove i programe rada za naredni period,
 - razmatra i usvaja izvestaj o radu i poslovanju,
 - potvrđuje odluke o dodeli priznanja,
 - potvrđuje odluke Upravnog odbora iz nadležnosti Skupštine koje su po ovlašćenju donete između dve sednice,
 - odlučuje o svim pitanjima koja proizilaze iz zakonskih obaveza i propisa,  Statuta i drugih opštih akata.
 
< Prethodno   Sledeće >