Menu Content/Inhalt
TIPOLOŠKA PRIPADNOST ŠUME SUBALPIJSKOG POJASA NA LOKALITETU VELIKOG JASTREPCA
Autor Rajko Milošević, Biljana Pešić   


TIPOLOŠKA PRIPADNOST ŠUME SUBALPIJSKOG POJASA NA LOKALITETU VELIKOG JASTREPCA


Rajko Milošević
Biljana Pešić

       Izvod: Rad sadrži rezultate tipološkog proučavanja i definisanja tipološke pripadnosti subalpijskog pojasa šuma na lokalitetu Velikog Jastrepca. Ceo subalpijski pojas je definisan kao tip šume bukve i planinskog javora (Aceri heldreichii - Fagetum) na skeletnom humusno-silikatnom zemljištu na kornitu. Kroz navedenu tipološku pripadnost na ovom lokalitetu, a u odnosu na tipološku pripadnost subalpijskog pojasa na drugim lokalitetima obuhvaćenim tipološkim proučavanjima, ispoljio se regionalni uticaj i karakter.
          Ključne reči: tip šume, subalpijski pojas, Veliki Jastrebac

 

 
< Prethodno   Sledeće >