Menu Content/Inhalt
TREND UKUPNOG OBIMA OTKUPA NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA NA PODRUČJU OPŠTINE IVANJICA
Autor Ljiljana Keča, Milivoj Bogojević, Milica Marčeta   

TREND UKUPNOG OBIMA OTKUPA NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA NA PODRUČJU OPŠTINE IVANJICA

Ljiljana Keča
Milivoj Bogojević
Milica Marčeta

       Izvod: U svetu je sve prisutnija pojava i težnja vraćanju prirodi i njenim izvornim vrednostima u skladu sa principom održivog razvoja. U tom smislu naročito je bitno obratiti pažnju na proizvode organskog porekla, kao i povećanu tražnju za zdravom hranom. U tom smislu se nedrvni šumski proizvodi pojavljuju kao jedan od proizvoda šumarstva koji zadovoljavaju kriterijume ekološke proizvodnje i kao takvi se pojavljuju na tržištu. Analizom rezultata dobijenih istraživanjem pokušalo se uvideti da li je na području opštine Ivanjica povećan otkup nedrvnih šumskih proizvoda. Podaci su prikupljani anketom šest malih i srednjih preduzeća koja se nalaze na teritoriji opštine Ivanjica(2011/A) u vremenskom periodu od 2005–2009. god. U skladu sa prirodom problema i ciljem istraživanja u radu su primenjivane različite opšte i posebne naučne metode, ali primarno mesto zauzima metod modelovanja, dok su kao statističke metode korišćene metode analize trenda, uz primenu regresione i korelacione analize. Kao najznačajniji nedrvni šumski proizvodi na teritoriji opštine Ivanjica, izdvajaju se: šumska malina, pečurke, šumska kupina, šumska borovnica i šipurak. Analizom trenda ukupnog obima otkupa nedrvnih šumskih proizvoda u Ivanjici za period od 2005-2009. god., mogu se uočiti promene u kretanju trenda otkupa nedrvnih šumskih proizvoda tj. podperiodi rasta ili pada trenda otkupa. Svi proizvodi imaju rast prosečne godišnje stope rasta izuzev vrganja i lisičarke, ali se pad njihovog otkupa može opravdati najverovatnije faktorima koji nisu ekonomske prirode.
          Ključne reči: nedrvni šumski proizvodi, Ivanjica, trend, prosečna godišnja stopa rasta

 

 
< Prethodno   Sledeće >