Menu Content/Inhalt
ANALIZA POTREBNOG BROJA LOVOČUVARA PRIMENOM SKALARNOG METODA OCENJIVANJA
Autor Branislav Šarčević   

ANALIZA POTREBNOG BROJA LOVOČUVARA PRIMENOM SKALARNOG METODA OCENJIVANJA

Branislav Šarčević

       Izvod: U ovom radu je prezentovana primena skalarnog metoda ocenjivanja kod određivanja optimalnog broja lovočuvara u odnosu na specifičnosti lovišta i to: površinu lovišta, broj lovaca, orografske uslove i otvorenost lovišta putevima. Cilj ovog istraživanja je objektiviziranje upravljačkih odluka u određivanju potrebnog broja lovočuvara, kao i definisanje parametara koji bitno utiču na potreban broj lovočuvara. Kao rezultat ovog istraživanja može se zaključiti da broj lovočuvara ne zavisi samo od površine lovišta.
          Ključne reči: lovočuvarska služba, skalarni metod ocenjivanja, lovište

 

 
< Prethodno   Sledeće >