Menu Content/Inhalt
STANJE I PROBLEMI GAZDOVANJA BUKOVIM ŠUMAMA U JABLANIČKOM ŠUMSKOM PODRUČJU
Autor Predrag Trajković   

STANJE I PROBLEMI GAZDOVANJA BUKOVIM ŠUMAMA U JABLANIČKOM ŠUMSKOM PODRUČJU

Predrag Trajković

       Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja stanja i problema gazdovanja bukovim šumama za Jablaničko šumsko područje. Izvršena je detaljna analiza stanja šuma prema: poreklu, očuvanosti, nameni i starosnoj strukturi. Na osnovu dobijenih podataka utvrđeni su problemi gazdovanja i predložene odgovarajuće uzgojne mere za njihovo rešavanje, u cilju racionalnog korišćenja i unapređenja postojećeg stanja šuma.
          Ključne reči: Jablaničko šumsko područje, bukove šume, stanje šuma i problemi gazdovanja

 

 
< Prethodno