Menu Content/Inhalt
NAJČEŠĆE PARAZITSKE I SAPROFITSKE GLJIVE NA GRABU U SRBIJI I NJIHOVA ULOGA U PROPADANJU STABALA
Autor Dragan Karadžić   

NAJČEŠĆE PARAZITSKE I SAPROFITSKE GLJIVE NA GRABU (Carpinus betulus L.)
U SRBIJI I NJIHOVA ULOGA U PROPADANJU STABALA


Dragan Karadžić

         Izvod: Istraživanje najčešćih parazitskih i saprofitskih gljiva na grabu u Srbiji izvršeno je na području NP „Đerdap“, NP „Fruška Gora“ i ŠG „Sremska Mitrovica“ (lovište “Karakuša”). U sastojinama graba (obično mešovite šume graba i hrastova i graba sa bukvom) na stablima, ležavinama i panjevima zabeleženo je 54 vrste gljiva, od kojih najveći značaj imaju Anthostoma decipens, Bjerkandera adusta, Pholiota cerifera, Pleurotus dryinus, Taphrina carpinea i Trametes versicolor. Preko ozleda na kori prva gljiva (prouzrokovač truleži drveta) koja ostvaruje zaraze na živim stablima graba je Bjerkandera adusta, a odmah posle toga dolazi gljiva Trametes versicolor.
        Ključne reči: grab, parazitne gljive, saprofitske gljive.

 

 
< Prethodno   Sledeće >