Menu Content/Inhalt
VARIJABILNOST MORFOLOŠKIH I FIZIOLOŠKIH ODLIKA POLENA RAMETA U KLONSKOJ SEMENSKOJ PLANTAŽI BELOG
Autor Vanja Daničić, Vasilije Isajev, Milan Mataruga, Aleksandar Lučić   

VARIJABILNOST MORFOLOŠKIH I FIZIOLOŠKIH ODLIKA POLENA RAMETA
U KLONSKOJ SEMENSKOJ PLANTAŽI BELOG BORA
(Pinus sylvestris L.)
NA LOKALITETU STANOVI KOD DOBOJA


Vanja Daničić
Vasilije Isajev
Milan Mataruga
Aleksandar Lučić

       Izvod: Analizama varijabilnosti morfoloških i fizioloških odlika polena rameta u klonskoj semenskoj plantaži belog bora (Pinus sylvestris L.) na lokalitetu Stanovi kod Doboja, prikupljeni su podaci koje su od značaja za planiranje aktivnosti za unapređenje proizvodnje semena i za sprovođenje međuklonske kontrolisane hibridizacije. Morfološka analiza polena je pokazala da postoji unutarklonska i međuklonska varijabilanost dimenzija polenovih zrna. Utvrđeno je da beli bor spada u vrste sa krupnijim polenom, što potvrđuju i rezultati dobijeni na nivou semenske plantaže 65,48 / 35,61 mikrometar. Fiziološka analiza polena, pri kojoj je korišćen standardni metod naklijavanja polena u rastvoru saharoze i metod bojenja, pokazala je da polen poseduje neophodnu klijavost i vitalitet za normalno zametanje semena. „Srednja klijavost“ utvrđena metodom naklijavanja iznosila je 57,82% dok je prosečna vrednost za vitalitet polena za semensku plantažu iznosila 83,65%.
       Ključne reči: beli bor, klonska semenska plantaža, osobine polena.

 

 
< Prethodno   Sledeće >