Menu Content/Inhalt
Predsednik
     Predsednik Udruženja je istovremeno i predsednik Upravnog odbora.  Predsednik se bira na četiri godine.  Predsednik zastupa i predstavlja Udruženje u skladu sa Statutom i zakonom.  Predsednik obavlja sledeće poslove:
 - odgovara za zakonitost u radu Udruženja,
 - koordinira rad sekcija Udruženja,
 - priprema i zakazuje sednice Upravnog odbora,
 - donosi odluke i zaključke koje mu iz svoje nadležnosti poveri Skupština i Upravni odbor,
 - donosi odluke o nabavci inventara i sredstava za rad u skladu sa godišnjim planom,
 - potpisuje finansijska i druga dokumenta iz poslovanja Udruženja,
 - zaključuje ugovore koji su u funkciji izvršavanja ciljeva, planova i programa rada Udruženja,
 - odlučuje i stara se o izdavačkoj delatnosti,
 - određuje ad hok radna tela,
 - vrši i druge poslove utvrđene opštim aktima Udruženja.
 
Predsednik udruženja:
Vladan Živadinović dipl. inž
 
< Prethodno