Menu Content/Inhalt
ZDRAVSTVENO STANJE PODMLATKA I MLADIKA JELE U POJASU BUKOVIH ŠUMA NA PLANINI GRMEČ - GJ „ČELIĆ
Autor Srđan Keren, Zoran Stanivuković, Zoran Govedar   

 ZDRAVSTVENO STANJE PODMLATKA I MLADIKA JELE
U POJASU BUKOVIH ŠUMA NA PLANINI
GRMEČ - GJ „ČELIĆ KOSA“


Srđan Keren
Zoran Stanivuković
Zoran Govedar

        Izvod: Obična jela je vrsta uske ekološke valence pa je veoma osjetljiva na razne ekstremne vrijednosti abiotičkih faktora (sušu, žegu, ekstremno niske temperature vazduha), a posebno na zagađenost vazduha, što uz veoma brojne štetne faktore biotičke prirode koji se nalaze u ovim šumama predstavlja ozbiljan problem koji utiče na stabilnost jelovih šuma. Istraživanje je vršeno na četiri ogledne površine 25x25 m, od kojih se dvije nalaze na južnoj ekpoziciji (OP1 i OP2) i dvije na sjevernoj ekspoziciji (OP3 i OP4 ). OP1 i OP2 nalaze se u okviru zajednice Querco-carpinetum illyricum, čiji razvoj je orografski uslovljen jer u istraživanom području dominira pojas brdskih bukovih šuma Fagetum montanum illyricum. Za svako stabalce u cilju utvrđivanja vitalnosti i zdravstvenog stanja u kojem se nalaze vršena je procjena sljedećih parametara: indeks sušenja, stepen defolijacije i dekolorizacije po jedinstvenoj metodici za praćenje prekomjernih zagađenja u Evropi. Na oglednim površinama utvrđeno je prisustvo stabala jele, bukve, graba, javora i ostalih lišćara. Raspodjela broja stabala po debljinskim razredima na svim oglednim površinama ima karakteristike raspodjele karakteristične za strukturno raznodobne sastojine bliske prebirnim. Godina u kojoj su se dogodila ova oštećenja (2003. godina) je na ovom području istraživanja bila najsušnija i najtoplija u posljednjih 50 godina.
           Ključne reči: podmladak, jela, zdravstveno stanje.

 

 
< Prethodno   Sledeće >