Menu Content/Inhalt
SOCIOLOŠKI ASPEKTI URBANIH ZELENIH POVRŠINA U SARAJEVU
Autor Dino Hadžidervišagić   

SOCIOLOŠKI ASPEKTI URBANIH ZELENIH POVRŠINA U SARAJEVU

Dino Hadžidervišagić

      Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja socioloških aspekata urbanih zelenih površina grada Sarajeva. Istraživanje je izvršeno tokom meseca aprila i početkom maja 2010. godine, putem anketnog upitnika, u 6 sarajevskih parkova (park At Mejdan, Veliki park, park Koševo II, park ispred II gimnazije, Spomen park Vraca i Park-šuma Mojmilo) na području 4 gradske opštine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad. U oceni zadovoljstva pojedinih aspekata zelenih površina, ispitanici su najzadovoljniji sa dostupnošću i zelenilom, dok su najmanje zadovoljni kulturnim i sportskim sadržajima zelenih površina, te izolovanošću zelenih površina od gužve. Uopšteno govoreći, ispitanici su uglavnom nezadovoljni ili osrednje zadovoljni pojedinim aspektima zelenih površina Sarajeva, koji su istraživani putem anketnog upitnika.
         Ključne reči: sociološki aspekti, urbane zelene površine, anketni upitnik, Sarajevo.

 

 
< Prethodno   Sledeće >