Menu Content/Inhalt
VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVA ŠIŠARICA BELOG BORA (Pinus sylvestris L.) U SRBIJI
Autor Aleksandar Lučić, Vasilije Isajev, Ljubinko Rakonjac, Vladan Živadinović   


VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVA ŠIŠARICA BELOG BORA (Pinus sylvestris L.) U SRBIJI

Aleksandar Lučić
Vasilije Isajev
Ljubinko Rakonjac
Vladan Živadinović

       Izvod: U okviru ovog rada prikazani su rezultati analize varijabilnosti morfometrijskih karakteristika šišarica belog bora (Pinus sylvestris L.) sedam populacija u Srbiji. Na terenu je izdvojeno 98 stabala sa kojih su sakupljene šišarice. Uzorak je činilo 20 šišarica sa svakog stabla, pri čemu su merene dužine, širine šišarica i broj semenki. Tom prilikom je izvršeno blizu 6000 merenja. Analiza dobijenih vrednosti je urađena u programskom paketu Statistika. Na osnovu dobijenih rezultata uočene su značajne razlike u vrednostima posmatranih svojstava za svaku populaciju ponaosob. Utvrđivana je samo međuzavisnost (korelacija) a ne i direktan uticaj pomenutih svojstava jednog na drugo (regresija). Takođe, utvrđeni su i različiti stepeni homogenosti za svako analizirano svojstvo unutar populacija. U radu je urađena klaster analiza za sva tri posmatrana svojstva zajedno, kao i za svako od njih pojedinačno. Ovom analizom proverena je međusobna biološka bliskost ili udaljenost po pitanju ova tri svojstva, pri čemu je došlo do značajne diferencijacije populacija. Dobijeni rezultati predstavljeni u ovom radu daju doprinos boljem razumevanju veza analiziranih svojstava, kao i značaju analiziranih svojstava na diferencijaciju populacija, dajući preliminarno upoznavanje genetičkog varijabiliteta proučavanih populacija.
         Ključne reči: Beli bor, šišarice, seme, analiza.

 

 
< Prethodno   Sledeće >