Menu Content/Inhalt
VEGETACIJSKE KARAKTERISTIKE I STANJE ŠUMSKIH EKOSISTEMA U ZAŠTIĆENOM PRIRODNOM DOBRU „ŠARGAN-M
Autor Dragana Ostojić, Biljana Krsteski   

VEGETACIJSKE KARAKTERISTIKE I STANJE ŠUMSKIH EKOSISTEMA

U ZAŠTIĆENOM PRIRODNOM DOBRU „ŠARGAN-MOKRA GORA“

Dragana Ostojić
Biljana Krsteski

      Izvod: Prirodno dobro „Šargan–Mokra Gora“ je 2005. godine zaštićeno kao Predeo izuzetnih odlika. Zaštitom je obuhvaćeno područje smešteno između Tare i Zlatibora, površine 3.678,21 ha. Odlikuje se vrlo dinamičnom morfologijom sa kombinacijom fragmenata visokih površi na razvođima, pašnjacima, strmim dolinskim stranama i duboko usečenim rečnim dolinama, koje su obrasle gustim četinarskim stoletnim šumama. Zahvaljujući položaju, orografskoj plastičnosti i nagloj smeni geološkog supstrata na malom prostoru, područje se karakteriše izrazitim bogatstvom flore i vegetacije i velikom zastupljenošću šuma. Među njima se posebno ističu prirodne čiste i mešovite šume belog i crnog bora. U radu su prikazani rezultati istraživanja ekoloških karakteristika, sa akcentom na vegetacijske, kao i analiza stanja i vrednovanje šumskih ekosistema za zaštitu.
         Ključne reči: Predeo izuzetnih odlika „Šargan-Mokra Gora“, vegetacijske karakteristike, čiste i mešovite šume belog i crnog bora, stanje šuma, zaštita.

 

 
< Prethodno   Sledeće >