Menu Content/Inhalt
UTICAJ PADAVINA NA UGROŽENOST ŠUMA OD POŽARA NA PODRUČJU NEGOTINA
Autor Stanimir Živanović, Desimir Jovanović, Dušica Pešić, Darko Zigar   

UTICAJ PADAVINA NA UGROŽENOST ŠUMA OD POŽARA NA PODRUČJU NEGOTINA

Stanimir Živanović
Desimir Jovanović
Dušica Pešić
Darko Zigar

       Izvod: Na nastanak i razvoj šumskih požara, pored ostalih parametara, veliki uticaj imaju klimatski uslovi i vlažnost gorivog materijala. Trend deficita i suficita dnevnih, mesečnih i godišnjih atmosferskih padavina utiče na vlažnost gorivog materijala a time i na mogućnost nastanka požara. U radu je izvršena uporedna analiza vremena pojavljivanja požara i trenda deficita i suficita padavina. Analize su izvršene na osnovu podataka meteoroloških merenja količine padavina i statističkih podataka o registrovanim šumskim požarima u regionu Negotina za period 1991-2008. godine. Dokazano je da se periodi sa deficitom padavina, određeni pomoću metoda deficita i suficita padavina, poklapaju sa periodima nastanka šumskih požara.
          Ključne reči: deficit padavina, šumski požar, Negotin

 

 
< Prethodno