Menu Content/Inhalt
NAJZNAČAJNIJI FITOPATOLOŠKI PROBLEMI U KULTURAMA CRNOG I BELOG BORA U SRBIJI I REPUBLICI SRPSKOJ
Autor Dragan Karadžić, Nataša Stanivuković   

NAJZNAČAJNIJI FITOPATOLOŠKI PROBLEMI
 U KULTURAMA CRNOG I BELOG BORA
U SRBIJI I REPUBLICI SRPSKOJ

Dragan Karadžić
Nataša Stanivuković

       Izvod: U kulturama crnog bora u Srbiji i Republici Srpskoj najveće štete izazivaju parazitne gljive Mycosphaerella pini, Sphaeropsis sapinea, Cenangium ferruginosum, Germmeniella abietina (u planinskim krajevima) i ponekad Armillaria spp., Lophodermium spp. (seditiosum, conigenum, pinastri) and Cyclaneusma niveum. U kulturama belog bora najveće štete uzrokuju gljive Heterobasidion annosum. (posebno na peskovitim zemljištima), Armillaria spp, Lophodermium seditiosum, L. pinastri, Cyclaneusma minus, Sphaeropsis sapinea i Lophodermalla sulcigana. Štete od rđa (Coleosporium tussilaginis, Melampsora pinitorqua and Cronartium flaccidum) su retke. U kulturama belog bora u planinskim regionima velike štete izazivaju Phacidium infestans, Lophodermella sulcigena i Gremmeniella abietina.
             Ključne reči: parazitne gljive, crni bor, beli bor, kulture.

 

 
< Prethodno   Sledeće >