Menu Content/Inhalt
SASTOJINSKO STANJE I PROREDNE SEČE U PRIRODNIM SASTOJINAMA CRNOG BORA NA MALJENU
Autor Ljubivoje Stojanović, Milun Krstić, Ivan Bjelanović   

SASTOJINSKO STANJE I PROREDNE SEČE
U PRIRODNIM SASTOJINAMA CRNOG BORA
 NA MALJENU

Ljubivoje Stojanović
Milun Krstić
Ivan Bjelanović

      Izvod: U okviru ovog rada prikazani su rezultati proučavanja u prirodnim sastojinama gočkog crnog bora koje se nalaze u GJ „Maljen-Ridovi“ na Maljenu, starosti je 70-90 godina. Istraživane sastojine se nalaze na eutričnim rankerima i plitkim eutričnim smeđim zemljištima na serpentinitima. Izvršeno je proučavanje uslova sredine, sastojinskog stanja, analiza razvoja prečnika i visina srednjih stabala od 20% najjačih u sastojini. Na osnovu toga definisane su uzgojne potrebe i predloženi odgovarajući uzgojni zahvati, odnosno, proredne seče u konkretnim stanišnim i sastojinskim uslovima.
         Ključne reči: gočki crni bor, sastojinsko stanje, razvoj stabala, proredne seče.

 

 
< Prethodno   Sledeće >