Menu Content/Inhalt
MODEL STRUKTURE ZAPREMINE SASTOJINE BUKVE PO DEBLJINSKIM KLASAMA
Autor Miloš Koprivica, Bratislav Matović   

MODEL STRUKTURE ZAPREMINE SASTOJINE BUKVE
 PO DEBLJINSKIM KLASAMA

Miloš Koprivica
Bratislav Matović

       Izvod: U ovom radu dobijen je regresioni model namenjen za procenu strukture zapremine sastojine bukve po debljinskim klasama, u slučaju kada se njena prosečna zapremina po hektaru određuje pomoću modela ili tablica. Model sadrži dve nezavisno promenljive: srednji prečnik debljinske klase i procenat temeljnice debljinske klase. Zasnovan je na visokoj korelaciji koja postoji između relativnih raspodela temeljnice i zapremine sastojine po debljinskim klasama. Raspodela temeljnice po debljinskim klasama u ovom slučaju utvrđuje se metodom relaskopije. Model je statističi precizan, ali će njegova tačnost kod primene u praksi direktno zavisiti od tačnosti utvrđene raspodele temeljnice sastojine po debljinskim klasama, odnosno od tačnosti utvrđene prosečne zapremine sastojine po hektaru.
            Ključne reči: model, sastojina, bukva, temeljnica, zapremina, debljinska klasa.

 

 
< Prethodno   Sledeće >