Menu Content/Inhalt
MORFOLOŠKE I EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE PIRAMIDALNE JELE U JUGOZAPADNOJ SRBIJI
Autor Ljubinko Rakonjac, Mihailo Ratknić, Milorad Veselinović   

MORFOLOŠKE I EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE PIRAMIDALNE JELE
 (Abies alba var. pyramidalis)
 U JUGOZAPADNOJ SRBIJI

Ljubinko Rakonjac
Mihailo Ratknić
Milorad Veselinović

        Izvod: U radu su prikazani ekološki uslovi i morfološke karakteristike piramidalne jele (Abies alba var. pyramidalis) na području jugozapadne Srbije na lokalitetu Ogorijevac. Piramidalna jela se nalazi na tri lokacije u Evropi i to samo kao pojedinačna stabla. Nalazište piramidalne jele (Abies alba var. pyramidalis) u Srbiji prvi je opisao Tošić 1963. godine na lokalitetu Ogorijevac kod sela Kladnica, nedaleko od Sjenice. Tošić je opisao neke karakteristike lokaliteta gde se piramidalna jela javlja i neke osnovne morfološke karaktertistike stabala. U ovom radu su detaljno opisane karakteristike geološke podloge, zemljišta, klimatske karakteristike lokaliteta, kao i morfološki opis stabala.
        Ključne reči: Abies alba var. pyramidalis, ekološke karakteristike, morfološke karakteristike, Ogorijevac.

 

 
< Prethodno   Sledeće >