Menu Content/Inhalt
ZNAČAJ PROIZVODNJE SADNOG MATERIJALA U PROCESIMA REVITALIZACIJE EROZIJOM UGROŽENIH POVRŠINA
Autor Vasilije Isajev, Vladan Ivetić, Ljubinko Rakonjac, Aleksandar Lučić   

ZNAČAJ PROIZVODNJE SADNOG MATERIJALA U PROCESIMA
 REVITALIZACIJE EROZIJOM UGROŽENIH POVRŠINA

Vasilije Isajev
Vladan Ivetić
Ljubinko Rakonjac
Aleksandar Lučić

     Izvod: U cilju zaštite i očuvanja postojećih šumskih područja i proširivanja njihovih pozitivnih uticaja i na druga područja, neophodno je da se aktiviraju i tzv. zaštitne šume. Njihov zakonski osnov postoji, ali nedostaje metodologija sa kriterijumima za njihovo izdvajanje kao ni razrađen način gazdovanja takvim šumama. Ovo su poslovi od izuzetnog značaja za očuvanje zemljišnih potencijala šumskih ekosistema, pa ih treba i uvrstiti u prioritetnu listu radova JP „Srbijašume“ i JP „Vojvodinašume“. Analizom stanišnih odlika površina na kojima će se obavljati pošumljavanje, stiče se osnov za pravilan izbor vrsta za podizanje veštačkih šuma i identifikaciju ograničavajućih činilaca uspeha sadnje i budućeg razvoja kultura. U radu je dat predlog vrsta značajnih za revitalizaciju erozijom ugroženih površina i precizirane su poželjne specifičnosti sadnog materijala koje će kroz primenu adekvatne tehnike i gustine sadnje, mere nege i zaštite dati stabilne i produktivne zaštitne šume.
         Ključne reči: vrste, pošumljavanje, proizvodnja sadnica.

 

 
< Prethodno   Sledeće >