Menu Content/Inhalt
ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA I GAZDOVANJA MANASTIRSKIM ŠUMAMA:......
Autor Dragan Jankov   

 

ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA I GAZDOVANJA MANASTIRSKIM ŠUMAMA:
 EPARHIJA BRANIČEVSKA - SRBIJA I MANASTIR
KLOSTERNEUBURG - AUSTRIJA

Dragan Jankov

      Izvod: Proces tranzicije pretpostavlja usaglašavanje i donošenje novih zakona i regulativa u odnosu na EU zakone. Dolazi do promena vlasništva nad šumom, načina upravljanja, kao i odnosa državne uprave prema privatnim šumama. Ove promene se odvijaju različitom brzinom i u različitim uslovima. Cilj ovog rada je da kroz uporednu analizu sa manastirskim šumama Austrije i modelom organizovanja i upravljanja u toj zemlji ukažemo na moguća rešenja i principe organizovanja manastirskih šuma u Srbiji. Težište rada je na analizi institucionalne podrške vlasnicima privatnih (manastirskih) šuma u Austriji kao i analizi političkih, zakonodavnih i institucionalnih okvira takvih manastirskih šuma u Srbiji. Predmeti analize će biti manastirski posed Klosterneuburg u Austriji i manastirske šume Eparhije Braničevske kao deo novonastalih velikih šumskih poseda u istočnoj Srbiji.
         Ključne reči: restitucija, veliki šumski posed, manastirske šume.

 
< Prethodno