Menu Content/Inhalt
SASTOJINSKO STANJE I UZGOJNI ZAHVATI U KULTURAMA ARIŠA, BOROVCA I DUGLAZIJE NA PODRUČJU MAJDANPEČ
Autor Ljubivoje Stojanović, Milun Krstić, Ivan Bjelanović   

 

SASTOJINSKO STANJE I UZGOJNI ZAHVATI U KULTURAMA ARIŠA,
 BOROVCA I DUGLAZIJE NA PODRUČJU MAJDANPEČKE DOMENE

Ljubivoje Stojanović
Milun Krstić
Ivan Bjelanović

     Izvod: Proučavanja u okviru ovog rada izvršena su na području severoistočne Srbije – Majdanpečke domene, u veštački podignutim sastojinama ariša, duglazije i borovca. Sastojine su podignute na staništu brdske šume bukve (Fagetum moesiacae submontanum) na kiselo smeđem zemljištu na škriljcima. Starost sastojina iznosi 36 - 39 godina. Analizirani su uslovi sredine, sastojinsko stanje i razvoj pojedinačnih stabala. Na osnovu sprovedenih istraživanja definisane su uzgojne potrebe, izdvojeno je 230 - 260 stabala budućnosti po ha i dat je predlog odgovarajućih uzgojnih mera, odnosno, izvođenje mešovitih selektivnih proreda slabe do umerene jačine zahvata, 15,0 - 16,5%, po broju stabala i 10,8-12,1%, po drvnoj zapremini.
          Ključne reči: kulture, ariš, borovac, duglazija, sastojinsko stanje, proredne seče.

 

 
< Prethodno   Sledeće >