Menu Content/Inhalt
STRUKTURNE I SOCIJALNE KARAKTERISTIKE UDRUŽENjA VLASNIKA ŠUMA
Autor Vojislav Milijić   
 
 
 
 
 
 
 
STRUKTURNE I SOCIJALNE KARAKTERISTIKE
UDRUŽENJA VLASNIKA ŠUMA
 
 Vojislav Milijić

       Izvod: Sadašnje stanje privatnih šuma u Republici Srbiji uzrokovano je nizom problema, kako onim koji su nastali iz neadekvatnog odnosa države prema privatnom šumskom posedu, tako i onim koje su izazvali sami vlasnici svojim neinteresovanjem i neodgovornim gazdovanjem. Gazdovanje šumama na koje oni imaju pravo ne može biti održivo bez primerene organizacije, a veličina poseda i parcele u privatnom vlasništvu zahteva neki vid udruživanja i usklađenog gazdovanja. Istraživanje osnovnih socijalnih i strukturnih karakteristika udruženja vlasnika šuma, kao i ostalih eksternih faktora asocijacije daje uvid u društveno okruženje koje određuje aktivnosti interesnih grupa U istraživanju koje je sprovedeno u saradnji sa zaposlenima na stručno-tehniškim poslovima u privatnim šumama pri AG „Timočke šume”, Boljevac i članovima udruženja, tokom aprila 2007. godine, učestvovaloje ukupno 83 od  98 članova udruženja Podgorac, Zlot, Krivelj i Brestovac. Razvoj formiranih udruženja, kao i formirane novih može se ostvariti jedino uz organizovan i efikasan sistem pružanja mera podrške od strane države sa definisanim zakonskim, intitucionalnim i kadrovskim rešenjima.
       Ključne reči: privatne šume, vlasnici šuma, šumski posed, udruženje vlasnika šuma, istraživanje


 
< Prethodno   Sledeće >