Menu Content/Inhalt
UTICAJ SKLOPA I REŽIMA SVJETLOSTI NA PRIRODNO OBNAVLJANJE CRNOG BORA NA PODRUČJU OZRENA
Autor Velibor Blagojević, Zoran Govedar, Marjana Kapović   

 

UTICAJ SKLOPA I REŽIMA SVJETLOSTI NA PRIRODNO
 OBNAVLJANJE CRNOG BORA NA
PODRUČJU OZRENA

Velibor Blagojević
Zoran Govedar
Marjana Kapović

       Izvod: Istraživanja su vršena u prirodnim sastojinama crnog bora na području planine Ozren u Republici Srpskoj. Šume crnog bora na istraživanom području zauzimaju visinski dijapazon između 350 m nadmorske visine i najvišeg vrha, Velika Ostrovica, 917 m nadmorske visine. Istraživane sastojine se nalaze na peridotitskoj podlozi sa dominacijom rankera, eutričnih kambisola i rijetkom pojavom pseudogleja. Sastojine pripadaju zajednici Erico-Pinetum nigrae serpentinicum Stef. 1962 god. U okviru navedene zajednice definisani su i osnovni tipovi šuma. Specifičnost sastojinske strukture istraživanih sastojina crnog bora je zastupljenost različitih razvojnih faza na relativno maloj površini. Sa uzgojnog aspekta najznačajnije su mladik, srednjedobne do dozrevajuće i zrele sastojine. Sastojinske strukture različitih razvojnih faza pokazuju da ove strukturno homogene površine karakterišu elementi i obilježja jednodobnosti. Pojava, razvoj i karakteristike podmlatka su u zavisnosti od otvora u sklopu i režima svetlosti. Za sva tri osnovna tipa šuma šematski su prikazana tipična podmladna jezgra i podmladne grupe, gde se brojnost i zastupljenost podmlatka crnog bora dovodi u vezu sa sklopom sastojine.
         Ključne riječi: crni bor, podmladak, sklop, prirodno obnavljanje.

 

 
< Prethodno   Sledeće >