Menu Content/Inhalt
PROREDE U VEŠTAČKI PODIGNUTIM SASTOJINAMA DUGLAZIJE, SMRČE, CRNOG I BELOG BORA NA PODRUČJU MAJDA
Autor Ivan Bjelanović, Marina Vukin   

 

PROREDE U VEŠTAČKI PODIGNUTIM SASTOJINAMA
DUGLAZIJE, SMRČE, CRNOG I BELOG BORA
NA PODRUČJU MAJDANPEČKE DOMENE

Ivan Bjelanović
Marina Vukin

     Izvod: U radu su prikazani rezultati proučavanja uslova sredine, sastojinskog stanja i razvoja pojedinačnih stabala u veštački podignutim sastojinama duglazije, smrče, crnog i belog bora na području severoistočne Srbije, GJ ,,Crna reka“, Majdanpečka domena. Istraživane kulture podignute su na staništu brdske bukove šume (Fagetum moesiacae submontanum). Starost sastojina duglazije i smrče iznosi 40 godina, a crnog i belog bora 44 godine. Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja izdvojeno je 300-360 stabala budućnosti po hektaru i predložena je mešovita selektivna proreda slabe do umerene jačine zahvata, 12-26% po broju stabala i 10,2-17,7% po drvnoj zapremini.
       Ključne reči: duglazija, smrča, crni i beli bor, veštački podignute sastojine, sastojinsko stanje, uzgojni zahvati.

 

 
< Prethodno   Sledeće >