Menu Content/Inhalt
KLIMATSKE KARAKTERISTIKE VISINSKIH POJASEVA PLANINE LISINA KOD MRKONJIĆ GRADA
Autor Saša Eremija   

 

 

KLIMATSKE KARAKTERISTIKE VISINSKIH POJASEVA
PLANINE LISINA KOD MRKONJIĆ GRADA

Saša Eremija

      Izvod: U radu su prikazane klimatske karakteristike na području planine Lisina u zapadnoj Bosni i jugozapadnom dijelu Republike Srpske, na osnovu meteoroloških mjerenja na klimatološkoj stanici u Mrkonjić Gradu, za period 1999-2008. godine. U cilju povećanja tačnosti i realnosti mikroklimatskih karakteristika, primjenjivan je metod visinskih gradijenata klimatskih elemenata. Na osnovu poznatih gradijenata izračunate su vrijednosti klimatskih elemenata za određenu nadmorsku visinu. Prikazane su godišnje i sezonske vrijednosti najvažnijih klimatskih elemenata, značajnih za razvoj vegetacije: temperaturni uslovi i pluviometrijski režim. Dati su, takođe, klimatsko-geografski pokazatelji: termodromski koeficijent po Kerner-u (KK), indeks suše po De Martonn-u (Is), Furnije-ov koeficijent za pluviometrijsku agresivnost klime (C). Za karakterisanje klime korišćena je klasifikacija klime po Lang-u i metoda hidričnog bilansa po Thornthwaite-u.
          Ključne riječi: Lisina, klimatski uslovi, tip klime.
 
< Prethodno