Menu Content/Inhalt
SASTOJINSKO STANJE I PROREDNE SEČE U VEŠTAČKI PODIGNUTIM SASTOJINAMA CRNOG BORA NA SUVOBORU
Autor Ljubivoje Stojanović, Milun Krstić, Ivan Bjelanović   

  

SASTOJINSKO STANJE I PROREDNE SEČE U
VEŠTAČKI PODIGNUTIM SASTOJINAMA
CRNOG BORA NA SUVOBORU

 Ljubivoje Stojanović
Milun Krstić
Ivan Bjelanović

       Izvod: U radu su prikazani rezultati proučavanja sastojinskog stanja, razvoja stabala i na osnovu toga, kao i na osnovu uzgojnih potreba, izvršen je izbor optimalnih prorednih seča u veštački podignutim sastojinama crnog bora na području Suvobora, ŠU „Gornji Milanovac“. Kultura crnog bora je podignuta na staništu hrasta kitnjaka pre 35 godina i istraživanjem su obuhvaćene tri različite ekološke situacije koje se znatno razlikuju i po proizvodnosti. Ako se uzme da je proizvodnja drvne zapremine na najlošijem staništu 100%, na drugom je 120% a na najboljem staništu je 194%. Na osnovu proučavanih uslova sredine i sastojinskog stanja dat je predlog optimalnih prorednih seča za istražene sastojine po izdvojenoj tipološkoj pripadnosti.
         Ključne reči: sastojinsko stanje, razvoj stabala, kulture crnog bora, proredne seče.

 
< Prethodno   Sledeće >