Menu Content/Inhalt
PROIZVODNO-EKONOMSKI POTENCIJAL TOPOLA I VRBA U ŠUMSKOM FONDU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME"
Autor Zoran Tomović, Gojko Janatović, Branislav Seratlić   
 
 
 
 
 
 
 
PROIZVODNO-EKONOMSKI POTENCIJAL
TOPOLA I VRBA U ŠUMSKOM FONDU
JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME"
 
Zoran Tomović
Gojko Janatović
Branislav Seratlić
 
      Izvod: U radu je prikazana struktura šumskog fonda kojim gazduje Javno preduzeće "Vojvodinašume" iskazana po vrstama drveća. Pored prikazane strukture izvršena je analiza proizvodnosti sa težištem na doprinosu topola i vrba koje se gaje u intenzivnim zasadima i šumskim kulturama. Proizvodnost je iskazana učešćem određenih vrsta u prosečnom godišnem zapreminskom prirastu, kao i odgovarajućim finansijskim pokazateljima.
      Ključne reči: intenzivni zasadi, topola, vrba, prirast, tržišna vrednost.
 
< Prethodno   Sledeće >