Menu Content/Inhalt
STRUKTURNA IZGRAĐENOST SASTOJINA CRNOG BORA NA PODRUČJU OZRENA
Autor Velibor Blagojević, Zoran Govedar   

  

STRUKTURNA IZGRAĐENOST SASTOJINA CRNOG BORA
 NA PODRUČJU OZRENA

Velibor Blagojević
Zoran Govedar

         Izvod: Predmet proučavanja ovog rada su sastojine crnog bora na području Ozrena u Republici Srpskoj. Šume crnog bora na ovom području zauzimaju visinski dijapazon između 300 m nadmorske visine i najvišeg vrha do 917 m nadmorske visine. Istraživane sastojine koje se nalaze na oko 450 m n.v., na peridotitsko-serpentinskoj geološkoj podlozi sa dominacijom rankera i eutričnog kambisola i rijetkoj pojavi pseudogleja, pripadaju klimaregionalnoj zajednici Querco-Carpinetum illyricum Horvat 1963. i zajednici Erico-Pinetum nigrae serpentinicum Z. Pavl. 1951. Krs. 1957. Sastojine se nalaze u različitim razvojnim fazama, pa zahtjevaju i različite uzgojne potrebe, strukturno su jednodobne, generativnog porijekla i javljaju se u tri osnovna tipa šuma: šume crnog bora (Pinetum nigrae serpentinicum subas. typicum Stef. 1962) na rankeru na peridotitu, šume crnog bora (Pinetum nigrae serpentinicum subas. daphnetosum blagayane Stef. 1962) na srednje dubokom smeđem zamljištu na peridotitu i šume crnog bora (Pinetum nigrae serpentinicum subas. callunetosum Boj. 1975) na pseudogleju na peridotitu.
          Ključne reči: crni bor, sastojinska struktura, razvojna faza, jednodobna sastojina.

 
< Prethodno   Sledeće >