Menu Content/Inhalt
PROBLEM SUŠENJA ŠUMA U GORNJEM SREMU
Autor Milan Medarević, Staniša Banković, Đorđe Cvetković, Zvonko Abjanović   

  

PROBLEM SUŠENJA ŠUMA U GORNJEM SREMU

 Milan Medarević
Staniša Banković
Đorđe Cvetković
Zvonko Abjanović

          Izvod: Sušenje šuma lužnjaka u Sremu zabeleženo je u razdoblju 1910-1925. godine, potom posle 1950, 1983-86 a i danas je vrlo izraženo. Ova pojava je danas prisutna u kompleksu, gazdinskim jedinicama i gazdinskim klasama Sremskog područja sa prepoznatljivom, vrlo nepovoljnom starosnom strukturom, sa viškom srednjedobnih i dozrevajućih sastojina. Osnovni zaključak je da je, usled sušenja u međuvremenu, promenjen odnos strukture planova u kvantitativnom smislu, a karakteriše ga: ostvarenje plana glavnih seča (seča obnavljanja) sa 13% u odnosu na planiranih 33%; ostvarenje slučajnog prinosa 1,5 puta većeg po obimu od plana sanitarnih seča; sortimentna struktura prinosa koja je daleko nepovoljnija u ostvarenim sanitarnim sečama od iste strukture u sečama obnavljanja šuma; udeo tehničkog drveta u odnosu na ogrevno drvo koje je, u okviru sanitarnih seča, od 5 do 20% po pojedinim odeljenjima, a u sečama obnavljanja 55% (u GJ „Vinična-Žeravinac-Puk“); ekonomski efekat koji je kod istog fizičkog obima proizvodnje, u okviru slučajog prinosa, manji za 95 do 64% u odnosu na seče obnavljanja.
           Ključne reči: lužnjakove šume, sušenje, planiranje, održivost. lužnjakove šume, sušenje, planiranje, održivost.

 
< Prethodno   Sledeće >