Menu Content/Inhalt
TIPOVI MONODOMINANTNIH ŠUMA PLANINSKE BUKVE NA VELIKOM JASTREPCU
Autor Rajko Milošević   

  

TIPOVI MONODOMINANTNIH ŠUMA PLANINSKE BUKVE NA VELIKOM JASTREPCU

 Rajko Milošević

         Izvod: U radu su prikazani rezultati tipoloških proučavanja i tipološkog klasifikovanja monodominantnih planinskih šuma bukve na Velikom Jastrepcu. Ove su šume, u odnosu na tipološku pripadnost, dosta homogene, tj. karakteristična su dva tipa ovih šuma. Oba tipa odlikuje određena specifičnost koja je izražena preko ekoloških, cenoloških i produkcionih karakteristika, što čini osnovu za različit i adekvatan pristup pri definisanju ciljeva gazdovanja i uzgojnih i planskih postupaka.
         Ključne reči: planinske šume bukve, tipovi šuma, Veliki Jastrebac.

 
< Prethodno   Sledeće >