Menu Content/Inhalt
BREND I MOGUĆNOSTI BRENDIRANJA U ŠUMARSTVU SRBIJE
Autor Nenad Ranković   

  

BREND I MOGUĆNOSTI BRENDIRANJA U ŠUMARSTVU SRBIJE

Nenad Ranković

         Izvod: Imajući u vidu savremena tržišna kretanja i protok roba i usluga, primena marketinga se suočava sa brojnim i složenim problemima. U tom smislu se u savremenom marketingu, kao sredstvo u cilju povećanja obima prodaje i profita, u sve većoj meri koristi „brendiranje“. Zbog toga je potrebno upoznati se sa pojmom i vrstama brenda (robna marka) i ukazati na mogućnosti za njegovu primenu u šumarstvu Srbije.
           Ključne reči: marketing, brend, šumarstvo, Srbija.

 
< Prethodno   Sledeće >