Menu Content/Inhalt
O DALJINSKOJ DETEKCIJI U SAVREMENOJ INVENTURI ŠUMA
Autor Miloš Koprivica, Đorđe Jović   

  

O DALJINSKOJ DETEKCIJI U SAVREMENOJ INVENTURI ŠUMA

Miloš Koprivica
Đorđe Jović

            Izvod: U ovom radu su informativno opisani najznačajniji metodi daljinske detekcije koji se koriste u savremenoj inventuri šuma. S obzirom na to da su do sada najznačajniji rezultati u primeni daljinske detekcije postignuti u kartiranju, klasifikaciji i monitoringu šuma i šumskih zemljišta, ovde je težište bilo na upoznavanju mogućnosti i efikasnosti tehnika utvrđivanja veličine taksacionih elemenata stabla i sastojine. Reč je o merenju i obradi dendrometrijskih veličina na digitalizovanim aerosnimcima i satelitskim snimcima visoke rezolucije, kao i o primeni laserskog skeniranja iz vazduha. Svakako, ključno pitanje je vezano za tačnost procene zapremine, biomase i zapreminskog prirasta. Na osnovu proučavanja relevantne literature i poznavanja stanja šuma, zaključeno je da se moderni metodi daljinske detekcije (lasersko skeniranje iz vazduha sa dvofaznim uzorkom) u našim šumama mogu primeniti samo selektivno.
         Ključne reči: inventura šuma, daljinska detekcija, aerosnimak, satelitski snimak, lasersko skeniranje, digitalizacija, dvofazni uzorak.

 
< Prethodno   Sledeće >