Menu Content/Inhalt
ZNAČAJ CRNOG JASENA (Fraxinus ornus L.) ZA POŠUMLJAVANJA DEGRADIRANIH TERENA SRBIJE
Autor Vasilije Isajev, Vladan Ivetić, Violeta Babić   

ZNAČAJ CRNOG JASENA (Fraxinus ornus L.) ZA
POŠUMLJAVANJA DEGRADIRANIH TERENA SRBIJE

Vasilije Isajev
Vladan Ivetić
Violeta Babić

         Izvod: U radu su predstavljene bioekološke karakteristike crnog jasena (Fraxinus ornus L.) koje su od posebnog značaja za pošumljavanje degradiranih i erozijom ugroženih povr- šina u Srbiji. U teksu je prikazan pregled ekološko-vegetacijskih jedinica potencijalne vegetacije i tipa zemljišta, u kojima se crni jasen pri pošumljavanju uspešno koristi; na priloženim kartatama prikazana je prostorna distribucija pogodnih površina za pošumljavanje crnim jasenom, prema nadmorskim visinama i godišnjim sumama padavina; i dati su osnovni pravci unapređenja tehnologije proizvodnje namenskog sadnog materijala crnog jasena.
          Ključne reči: crni jasen, sadni materijal, pošumljavanje.

 
< Prethodno   Sledeće >