Menu Content/Inhalt
UZGOJNE MERE U KULTURAMA CRNOG BORA PODIGNUTIM NA STANIŠTU PLANINSKE ŠUME BUKVE U ZAPADNOJ SRBIJI
Autor Ljubivoje Stojanović, Milun Krstić, Ivan Bjelanović, Marina Vukin   

UZGOJNE MERE U KULTURAMA CRNOG BORA
PODIGNUTIM NA STANIŠTU PLANINSKE ŠUME
BUKVE U ZAPADNOJ SRBIJI

Ljubivoje Stojanović
Milun Krstić
Ivan Bjelanović
Marina Vukin

        Izvod: U radu su prikazani rezultati proučavanja uslova sredine, sastojinskog stanja, razvoja pojedinačnih stabala i kvaliteta sastojine u veštački podignutim sastojinama crnog bora na staništu planinske šume bukve (Fagetum moesiacae montanum B. Jov. 1953). Istra- živanja su izvršena na području ŠG „Užice“ na Jelovoj gori i Bukovima. Proučavane kulture bora su starosti 55, odnosno, 45 godina. Analizom razvoja prečnika i visina pojedinačnih stabala od 20% najjačih u sastojini došlo se do zaključka o potrebi i vremenu kada treba započeti sa prvim prorednim sečama. Na osnovu dobijenih rezultata definisani su uzgojni ciljevi i izvršen je izbor najpovoljnijih uzgojnih mera u cilju unapređenja stanja i maksimalnog korišćenja proizvodnih mogućnosti staništa.
        Ključne reči: kulture crnog bora, planinska šuma bukve, sastojinska struktura, razvoj stabala, prorede.
 
< Prethodno   Sledeće >