Menu Content/Inhalt
ANATOMSKE KARAKTERISTIKE DRVNIH VLAKANA I TRAHEJA PODVRSTE Fraxinus angustifolia subsp. pannonica...
Autor Jasmina Popović, Gordana Radošević   

ANATOMSKE KARAKTERISTIKE DRVNIH VLAKANA
I TRAHEJA PODVRSTE Fraxinus angustifolia subsp.
pannonica Soo et Simon

Jasmina Popović
Gordana Radošević

       Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja anatomske građe podvrste poljskog jasena (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica Soo et Simon .) sa područja GJ „Morović“. Cilj ovog rada je da se na bazi podataka dobijenih istraživanjima, u okviru projekta „Drvna biomasa kao prirodni resurs održivog razvoja Republike Srbije 20070-TP”, dobije uvid u karakteristike kvaliteta drveta analizom drvnih vlakana.
        Ključne reči: Fraxinus angustifolia subsp. pannonica Soo et Simon., drvna vlakna, traheje.

 
< Prethodno   Sledeće >