Menu Content/Inhalt
IZBOR OPTIMALNOG PROREDNOG ZAHVATA U SASTOJINAMA PLANINSKE ŠUME BUKVE NA PODRUČJU DUBIČKE GORE
Autor Saša Eremija   

IZBOR OPTIMALNOG PROREDNOG ZAHVATA U
SASTOJINAMA PLANINSKE ŠUME BUKVE (Fagetum
montanum illyricum) NA PODRUČJU DUBIČKE GORE

Saša Eremija

        Izvod: U radu su prikazani rezultati proučavanja prorednih sječa u planinskoj bukovoj šumi na području GJ „Dubička gora“, Republika Srpska. Istraživanja su vršena na tri ogledne površine koje se nalaze u homogenim stanišnim i sastojinskim uslovima. Dominantnu geološku podlogu čini krečnjak na kome su se razvila posmeđena zemljišta tipa kalkomelanosol. Na oglednim površinama je izvršeno detaljno proučavanje uslova sredine i sastojinske strukture, a na osnovu dobijenih rezultata predložen je najpovoljniji uzgojni zahvat, sa ciljem unapređenja sadašnjeg stanja i što boljeg korišćenja prirodnog potencijala staništa.
        Ključne riječi: planinska šuma bukve, struktura sastojine, proreda.

 
< Prethodno   Sledeće >