Menu Content/Inhalt
ZNAČAJ KULTURA BORA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA STANJA ŽIVOTNE SREDINE
Autor Marina Vukin, Ivan Bjelanović   

ZNAČAJ KULTURA BORA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA
STANJA ŽIVOTNE SREDINE

Marina Vukin
Ivan Bjelanović

         Izvod: U okviru ovoga rada izvršena je analiza nekih ekološko-ekonomskih efekata veštački podignutih sastojina crnog i belog bora u Srbiji na globalno stanje životne sredine. Ove sastojine zauzimaju 86.000 ha ili oko 70% od ukupne površine svih veštački podignutih sastojina četinara kod nas. Podignute su na staništima različitog stepena degradiranosti šuma i zemljišta. Prioritetne funkcije ovih antropogenih šumskih ekosistema su zaštitno-regulatornog i proizvodnog karaktera, pri čemu se ističu protiveroziona, hidrološka i vodozaštitna, klimazaštitna i protivimisiona funkcija, zaštita vazduha, proizvodnja drvne i biomase i održavanje balansa kiseonika i ugljendioksida u vazduhu.
        Ključne reči: veštački podignute sastojine, crni i beli bor, funkcije šuma, životna
sredina.

 
< Prethodno   Sledeće >