Menu Content/Inhalt
VELIKI TETREB (Tetrao urogallus) U SRBIJI – OSNOVNE PRETNJE I MERE ZAŠTITE
Autor Dragan P. Gačić, Slobodan Puzović, Goran Zubić   

 

VELIKI TETREB (Tetrao urogallus) U SRBIJI
– OSNOVNE PRETNJE I MERE ZAŠTITE

Dragan P. Gačić
Slobodan Puzović
Goran Zubić

      Izvod: Veliki tetreb (Tetrao urogallus) nekada je bio brojan i široko rasprostranjen u planinskim područjima Srbije (Šar planina, Prokletije, Stara planina, Zlatar, Tara, Zlatibor, Golija i Kopaonik). Osnovni uzroci naglog opadanja brojnosti i nestajanja sa pojedinih lokaliteta bili su intenzivna eksploatacija šuma (seče), izgradnja šumskih saobraćajnica, potiskivanje četinarskih vrsta, veliki šumski požari, uznemiravanje i prekomeran lov. U savremeno doba (2003), procenjena minimalna i maksimalna brojnost iznosi 10-15 parova u regionu središnje Srbije, i 60-70 parova u regionu Kosova i Metohije. Usled male brojnosti i visokog stepena ugroženosti, veliki tetreb je u Srbiji proglašen za prirodnu retkost i zaštićen je trajnom zabranom lova. U radu se analiziraju osnovne pretnje i mere zaštite velikog tetreba i njegovih staništa na nacionalnom i globalnom nivou.
       Ključne reči: veliki tetreb, zaštita, stanište, Nacionalni park, Srbija.

 

 
< Prethodno