Menu Content/Inhalt
SVOJSTVA, PRERADA I UPOTREBA DRVETA CRNOG BORA (Pinus nigra Arn.)
Autor Borislav M. Šoškić   
 
 
SVOJSTVA, PRERADA I UPOTREBA DRVETA CRNOG BORA (Pinus nigra Arn.)

Fizička i mehanička svojstva drveta crnog bora područja Zlatibora

Borislav M. Šoškić

         Izvod: Crni bor pripada četinarskim, jedričavim vrstama drveta. Drvo beljike je žućkasto belo. Osržavanje, zavisno od lokaliteta, počinje dosta kasno. Boja srčevine je crvenkasto smeđa. Razlika u boji beljike i srčevine izraženija je u donjim nego u gornjim delovima debla, što zavisi od prisustva smole. Drvo crnog bora koristi se za proizvodnju furnira i rezane građe. Zbog svoje trajnosti drvo crnog bora je posebno cenjeno u građevinarstvu, za proizvodnju prozora, vrata, krovnih konstrukcija, podova i drugih proizvoda izloženih promenljivim atmosferskim uticajima. U Republici Srbiji nalaze se značajne količine borovog drveta u prirodnim, ali i u veštački podignutim sastojinama. U ovom radu saopšteni su rezultati istraživanja svojstava drveta crnog bora iz prirodnih sastojina. Podaci potiču od jednog stabla sa Zlatibora. Analizirana je promena fizičkih svojstava drveta sa visinom stabla. Mehanička svojstva analizirana su na delu debla izmeđi 1,3 i 3,3 m visine. Rezultati istraživanja sistematizovani su i prikazani tabelarno, sa odgovarajućim statističkim pokazateljima. Dobijeni podaci prikazani su po presecima i kumulativno. Izvršena je uporedna analiza rezultata istraživanja sa podacima sa drugih lokaliteta.
 
          Ključne reči: crni bor, svojstva drveta, vlažnost i gustina drveta, utezanje drveta.
 
Sledeće >