Menu Content/Inhalt
SASTOJINSKO STANJE I PROREDNE SEČE U KULTURAMA CRNOG BORA NA MALJENU

 
SASTOJINSKO STANJE I PROREDNE SEČE U KULTURAMA
CRNOG BORA NA MALJENU

Ljubivoje Stojanović
Milun Krstić
Ivan Bjelanović

        Izvod: Istraživanje u okviru ovog rada izvršena su u kulturama crnog bora koje su podignute na degradiranim staništima GJ „Bukovi” na Maljenu. Kultura je starosti oko 55 godina i podignuta gustom sadnjom sa oko 10.000 sadnica po hektaru. Istraživane kulture zasnovane su na staništu crnog bora (Erico-Pinetum gocensis Krause 1957) i na staništu šume balkanskog kitnjaka (Asplenio cuneifoliae-Quercetum dalechampii (Pavlović, 1951) Cvjetićanin 1999). Izvršena je analiza sastojinskog stanja, razvoja prečnika i visina srednjeg stabla od 20% najjačih u sastojini. Na osnovu toga i konkretne uzgojne potrebe, dat je predlog optimalnih prorednih seča.

        Ključne reči: sastojinsko stanje, razvoj stabala, kulture crnog bora, proredne seče.
 
< Prethodno   Sledeće >