Menu Content/Inhalt
IZRADA SORTIMENATA U SASTOJINAMA BAGREMA NA PODRUČJU SREMA
Autor Milorad Danilović, Zoran Đorđević   
  
 
 
 
 
 
 
IZRADA SORTIMENATA U SASTOJINAMA
BAGREMA NA PODRUČJU SREMA
 

Milorad Danilović
Zoran Đorđević

 

      Izvod: U ovom radu su proučavani efekti rada prilikom seče i izrade šumskih sortimenata u veštački podignutim sastojinama bagrema na području Srema. Seča i izrada šumskih sortimenata izvršena je u dve sastojine, uz primenu sortimentnog metoda rada. Snimanje je izvršeno u odeljenju 11-1 i u odeljenju 40 c. Organizaciona forma rada bila je 1MR. Uslovi seče razlikovali su se u odnosu na: starost zasada, vreme seče i gustinu podrasta. Na osnovu izvršenih analiza ustanovljeno je da ne postoje statistički značajne razlike između vremena izrade jedinice proizvoda u ovim sastojinama. Vreme izrade jedinice proizvoda izračunato je na osnovu matematiokog modela jednostruke regresione analize, koji su dobijeni za objedinjene podatke obe sastojinske situacije. Grupisane je izvršeno na osnovu rezultata analize varijanse. Pored analiza vremena izrade jedinice proizvoda izvršena je i analiza utroška goriva i maziva. Utrošak goriva i maziva izračunat je na osnovu matematičkog modela višestruke regresione analize, gde su kao promenljive uzete prečnik i zapreminsko učešće tehničkog oblog drveta. Norme rada, kao i normativi utroška goriva i maziva, korišćeni su prilikom računanja jediničnih troškova seče i izrade u ovim uslovima rada.
      Ključne reči: bagrem, seča i izrada, norme rada, vreme izrade, utrošak goriva i maziva.
 
< Prethodno   Sledeće >