Menu Content/Inhalt
ELEMENTI IZGRAĐENOSTI I RASTA SASTOJINE CRNOG BORA NA STANIŠTU CERA I SLADUNA
Autor Milivoj Vučković, Branko Stajić, Marko Smiljanić   
 
 
ELEMENTI IZGRAĐENOSTI I RASTA SASTOJINE CRNOG BORA NA STANIŠTU CERA I SLADUNA

Milivoj Vučković
Branko Stajić
Marko Smiljanić

         Izvod: U radu se analiziraju karakteristike rasta crnog bora (Pinus nigra) u veštački podignutoj sastojini na staništu (Quercetum –frainetto cerris Rudski). Sastojina je stara 53 godine. Karakteristični elementi rasta sastojine su srednji prečnik (d¬¬g=24,9 cm), srednja visina (hL =20,0 m), temeljnica 43,2 m2, drvna zapremina (V=408 m3 ∙ha-1) i broj stabala (N=891 ha-1). Na osnovu analize debljinske strukture, debljinskog prirasta, razvijenosti krošnji i stepena vitkosti, utvrđeno je da aktuelno sastojinsko stanje ne omogućava pravilan razvoj sastojine i očuvanje njene stabilnosti. Zbog toga je sačinjen model optimalnog stanja sastojine, zasnovan na optimalnoj veličini površine zastiranja krošnji. Optimalnom površinom zastiranja krošnji smatra se zastrta površina koja obezbeđuje maksimalnu temeljnicu sastojine. Prema ovom modelu sastojina bi trebalo da ima 661 stabala po hektaru, srednji prečnik 28,3 cm, temeljnicu od 40,2 m2 i zapreminu od 400 m3 po hektaru. Pri tom se postiže znatno veći srednji prečnik (28,3 cm) i stvaraju uslovi da se povećaju stabilnost i kvalitet sastojine.  

          Ključne reči: crni bor, maksimalna temeljnica, model.
 
< Prethodno   Sledeće >