Menu Content/Inhalt
PRIMJENA HEMISFERIČNIH FOTOGRAFIJA PRI ISTRAŽIVANJU REŽIMA SVJETLOSTI U ŠUMI JELE, SMRČE I BUKV
Autor Zoran Govedar, Srđan Keren   

 
PRIMJENA HEMISFERIČNIH FOTOGRAFIJA PRI ISTRAŽIVANJU REŽIMA SVJETLOSTI
U ŠUMI JELE, SMRČE I BUKVE (Piceo – Abieti - Fagetum)

Zoran Govedar
Srđan Keren

       Izvod: U mješovitoj šumi bukve, jele i smrče vršeno je istraživanje režima svjetlosti primjenom hemisferičnih fotografija. U radu je posebna pažnja posvećena opisu primjenjenog metoda rada. Za obradu fotografija korišćen je računarski program Gap Light analyzer (GLA 2.0.). Dobijeni su razultati o veličini direktne, difuzne i globalne svjetlosti, veličini indeksa lisne površine i stepena sklopa na oglednim površinama. Primjenom regresione analize utvrđena je zavisnost propuštene količine direktne i difuzne svjetlosti od stepena sklopa kao i uticaj sklopa na veličinu indeksa lisne površine.

        Ključne riječi:
Hemisferična fotografija, svjetlost, GLA.
 
< Prethodno   Sledeće >